FAQs Complain Problems

अर्जुनधारा नगरपालिका विपन्न नागरिक स्वास्थ्य बिमाको लागि रकम साझेदारी कार्यविधिको परिच्छेद ३, दफा ४ को प्रयोजनको लागि अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नं. ९ बाट सिफारिस भएका लाभग्राहि परिवार मुलीको नाम सार्वजनिक गरिएको सूचना ।