अनलाइन घटना दर्ता प्रणालीमा स्वागत छ ! अब घरबाटै यहाँ क्लिक गरि घटना दर्ता गरार्इ अाफ्नाे अमुल्य समयकाे बचत गर्नहाेस ।

कक्षा ८ काे परीक्षा सञ्रचालन तथा व्यवथापन सम्बन्धि निर्देशन ।

Supporting Documents: