अनलाइन घटना दर्ता प्रणालीमा स्वागत छ ! अब घरबाटै यहाँ क्लिक गरि घटना दर्ता गरार्इ अाफ्नाे अमुल्य समयकाे बचत गर्नहाेस ।

याेजना तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सूचना सवै वडा कायार्यालय

Supporting Documents: