FAQs Complain Problems

सुखानि शहिद स्मृति पार्क, सालबारी

Read More

सुखानि शहिद स्मृति पार्क, सालबारी

Read More

अर्जुनधारा मन्दिर

Read More

पदाधिकारी

हरि कुमार राना
नगर प्रमुख
९८५२६७२३११
पंकज भूर्तेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
arjundharamun@gmail.com
9852633111

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- प्रशासनिक निकाय
सेवा समयः- कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि नियमित
जिम्मेवार अधिकारीः- शाखा प्रमुख, कृषि विकास शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा. कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

कृषक समूह÷संस्थाको बैठकको निर्णय, वडा कार्यालयको सिफारिश, निवेदन

सेवा प्रकारः- प्रशासनिक निकाय
सेवा समयः- कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि नियमित
जिम्मेवार अधिकारीः- शाखा प्रमुख, कृषि विकास शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित कार्यालय (न.पा तथा वडा कार्यालय)
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

कृषक समूह÷संस्थाको बैठकको निर्णय, वडा कार्यालयको सिफारिश, निवेदन

सेवा प्रकारः- प्रशासनिक निकाय
सेवा समयः- कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि नियमित
जिम्मेवार अधिकारीः- शाखा प्रमुख, कृषि विकास शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा. कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

कृषक समूह÷संस्थाको बैठकको निर्णय, वडा कार्यालयको सिफारिश, निवेदन
 

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि नियमित
जिम्मेवार अधिकारीः- शाखा प्रमुख, कृषि विकास शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- न. पा. कार्यालय
सेवा शुल्कः- निः शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

कृषक समूह÷संस्थाको बैठकको निर्णय, वडा कार्यालयको सिफारिश, निवेदन

सेवा प्रकारः- प्रशासनिक निकाय
सेवा समयः- बढीमा सात दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- अमिन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा. कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १०००।००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) चालु आ.व.को मालपोत तिरेको रसिदको फोटोकपी
२)जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको    फोटोकपी
३  वडा नक्सा, टेस्फायल
४  निवेदन
 

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- पञ्जिकाधिकारी÷वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.२५०।–(नाता प्रमाणित बाहेक)
आवश्यक कागजातहरुः-

नेपाली भाषामा लेखिएको सिफारिश कागजात पेश गर्नुपर्नेछ ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित शाखाहरुबाट
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित कार्यालय (न.पा तथा वडा कार्यालय)
सेवा शुल्कः- १००।–
आवश्यक कागजातहरुः-

माथि उल्लेखित प्रशासन शाखाबाट गरिने सिफारिश बाहेक अन्य विविध प्रकारका सिफारिश गर्दा विषयस“ग सम्बन्धित आवश्यक कागज प्रमाण पेश गर्नु पर्ने

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- पञ्जिकाधिकारी÷वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.१००।–
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सम्पूर्ण व्यहोरा खुलेको निवेदन
२) निवेदकको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
३) रु.१०।– को टिकट 
 

Pages

जानकारी