FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक :

अरि १० बाह्रौँ नगर सभा अधिवेशनबाट पारित भएका ऐनहरु

आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९

अर्जुनधारा नगरपालिकाको स्वास्थ्य ऐन, २०७९

खण्ड ५ अरि ३

अर्जुनधारा नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७8/०७9 का लागि नगरसभाको नवौँ अधिवेशनबाट पारित बार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तथा विशेष निर्णय